Okategoriserade

Orättvisa fusket på högskoleproven

Varje år kämpar tusentals svenskar med att komma in på sina drömutbildningar. Bland de svåraste utbildningarna att komma in på hör läkarprogrammen, vissa juridik- och ekonomiutbildningar samt psykologprogrammen. Har man inte de betyg som krävs är högskoleprovet ett alternativ. Har man inte de kunskaper som krävs för att få toppresultat så finns det ytterligare en, illegal, väg. Fusket på högskoleprovet är utbrett, och är dessutom väldigt svårt att komma åt. Metoderna blir allt mer sofistikerade, och för den som vågar, vill och kan betala kan man enkelt köpa sig ett resultat som garanterar en plats på drömutbildningen.

Hur utbrett är fusket?

många fuskade på högskoleprovet 2016. Exakt hur många är omöjligt att säga. I år har cirka 50 personer åkt fast för fusk, men mörkertalet på hur många som fuskar är förmodligen betydligt större. På ett par platser i Sverige där högskoleprovet skrevs ändrade man listigt ordningen på frågorna för att se vilka som svarade enligt originalordningen, vilket gjorde att man kunde upptäcka några av fuskarna. Betalar man 100.000 kronor kan man få resultatet 2,0, vilket kan ge en plats på vilken som av landets populäraste utbildningar. Många verkar tycka att det är värt det. Idag sitter förmodligen många fuskare på platser på några av universitetens attraktivaste utbildningar.

Kommer fusket att kunna elimineras?

Det är omöjligt att säga om man kommer lyckas eliminera fusket helt, men vad som är säkert är att åtgärder måste till för att avskräcka folk från att fuska på högskoleprovet. Att ha de rätta kunskaperna ska ligga till grund för vem som kommer in på populära utbildningar, inte vem som har pengar och moral som rättfärdigar fusk. Kontrollerna måste utökas och kanske också straffen för fusk hårdna. Idag blir den som fuskat på högskoleprovet bannad från att skriva det igen under fem år. Kanske borde också hela systemet med universitetsantagning förändras för att förhindra att olämpliga personer får tillträde till utbildningar som i framtiden leder dem till viktiga positioner.