Okategoriserade

Vad händer när högskoleprovet ställs in?

Till följd av covid-19 ställdes vårens högskoleprov för år 2020 in och flyttas till ett senare datum. Det är första gången sedan provet startade 1977 som ett provtillfälle ställts in. Detta har förstås konsekvenser för alla som förberett sig och hoppats på att komma in på sin drömutbildning via resultaten på vårens prov. Här går vi igenom vad det inställda provet innebär.

Anledningen till att provet inte flyttades till ett senare tillfälle är smittrisken. För att kunna rätta mer än 70 000 prov och ha resultaten redo till höstens antagning skulle högskoleprovet behövt hållas senast i mitten av maj, något som inte var möjligt utan att riskera smittspridning mellan provpersonal och provdeltagare.

Vad händer med antagningen?

Inga förändringar kommer att göras vad gäller urvalsgrupperna. En tredjedel av platserna på högskoleutbildningarna kommer fortfarande att avsättas för sökande med resultat från högskoleprovet. Anledningen till att ingen förändring görs är att risken är stor att det då skapas orättvisor för andra grupper. Däremot kommer antalet platser på högskoleutbildningarna att öka, främst på sommarkurserna och på basår.

Vad innebär det för dig som skulle ha skrivit högskoleprovet våren 2020?

Om du inte planerat att söka in till en utbildning under hösten har du nu lite mer tid på dig att förbereda dig inför högskoleprovet och kanske få ett bättre resultat. Anmälningarna till höstens provtillfälle öppnar den 10 augusti 2020. Dessutom kommer avgiften för vårens prov att återbetalas. Utbetalningarna kommer troligtvis att göras under en period med start i slutet av juni.

Om du hoppats på att komma in på ditt högskoleprovsresultat kan du fortfarande söka till hösten. Du måste i sådana fall söka på dina betyg om du inte har ett resultat från högskoleprovet sedan tidigare. Totalt uppskattar man att det är cirka 3 000 sökande som inte har skrivit högskoleprovet tidigare. Alternativet är annars att skriva provet i höst och vänta med att söka till vårterminen eller höstterminen 2021.