Allt om Högskoleprovet

Utbildningar med höga intagningspoäng

Många av de mest prestigefyllda och välavlönade jobben kräver en gedigen högskoleutbildning. Det är därför inte så konstigt att det råder hård konkurrens om dessa utbildningsplatser. Duktiga och talangfulla ungdomar – och i vissa fall äldre studenter – flockas till utbildningarna och vill ha en plats för att kunna få den bästa möjliga förberedelsen inför ett långt arbetsliv. När gymnasiebetygen inte räcker till går det alltid att sätta sin tilltro till högskoleprovet, men det krävs ett riktigt bra resultat för att komma in på programmen med störst konkurrens. Där krävs det att du ligger bland de allra bästa för att ha en chans att kvala in till de få utvalda.

En utbildning som traditionellt har haft riktigt höga intagningspoäng är läkarlinjen. Det är en lång utbildning – över fem år – som kräver rigorös disciplin av studenten. Den tuffaste utmaningen för många är dock inte att genomföra utbildningen, utan att få en möjlighet att bli antagen. Hur bra poäng på högskoleprovet som krävs varierar beroende på lärosäte. Det är en generell regel att det är högre intagningspoäng på orter som har ett högt rankat universitet eller ligger närmare en storstad geografiskt. Läkarlinjen i Göteborg krävde höstterminen 2014 1.80 på högskoleprovet medan samma program på Karolinska Institutet i Stockholm hade snäppet högre krav, 1.85.Utbildningar med höga intagningspoäng 2

Resultaten som krävs för att komma in på en utbildning varierar också ofta beroende på vilken termin du söker. På vårterminen är det normalt färre sökande, vilket gör att det också blir något lägre krav för att antas. En annan faktor som räknas in är konjunkturen och årskullarna. I tider med bister ekonomi brukar det lockas fler människor till studier – och när en generation med ovanligt många födda går ut gymnasiet brukar det också synas i statistiken. En annan utbildning med hård konkurrens är juristlinjen. Om du är villig att söka dig till orter utanför storstadsregionerna Stockholm och Göteborg är det dock ofta lättare att komma in. Höstterminen 2014 räckte det med 1.35 på högskoleprovet för att komma in på juristlinjen i Örebro.

Stockholms universitet har många utbildningar som lockar studenter, även om det ofta påpekas att staden saknar det studentikosa livet som är mer närvarande i städer som Lund och Uppsala. En fördel med huvudstaden är att det också finns en omedelbar närhet till arbetslivet. Det underlättar i sökande av exempel praktikplats. Du kan också enkelt hitta ledarskapsutbildning i Stockholm och utveckla dina kompetenser.