Okategoriserade

Högskoleprovet – en av flera vägar framåt i karriären
Okategoriserade

Högskoleprovet – en av flera vägar framåt i karriären

För många svenskar är frågan just nu hur de ska ta sig framåt i arbetslivet. Vi går in mot en lågkonjunktur och då är det viktigt att fatta rätt beslut. Det finns flera möjligheter att välja mellan. Arbetsmarknaden Just nu handlar mycket i samhället om coronapandemin och dess konsekvenser, både […]

Vad händer när högskoleprovet ställs in?
Okategoriserade

Vad händer när högskoleprovet ställs in?

Till följd av covid-19 ställdes vårens högskoleprov för år 2020 in och flyttas till ett senare datum. Det är första gången sedan provet startade 1977 som ett provtillfälle ställts in. Detta har förstås konsekvenser för alla som förberett sig och hoppats på att komma in på sin drömutbildning via resultaten […]

College boy and his fellow students taking a test
Okategoriserade

Orättvisa fusket på högskoleproven

Varje år kämpar tusentals svenskar med att komma in på sina drömutbildningar. Bland de svåraste utbildningarna att komma in på hör läkarprogrammen, vissa juridik- och ekonomiutbildningar samt psykologprogrammen. Har man inte de betyg som krävs är högskoleprovet ett alternativ. Har man inte de kunskaper som krävs för att få toppresultat […]

Female hand writing, close up
Okategoriserade

Att hantera stressen inför högskoleprovet

Högskoleprovet har blivit en riktigt institution inom svenskt utbildningsväsende. För många innebär provet en möjlighet att gå drömutbildningen. Kanske en utbildning som, nästan garanterat, leder till ett jobb som är så bra att man aldrig mer kommer att behöva oroa sig för till exempel sin ekonomi. Provtillfället är, i och […]

yamidoo